Necessites saber el valor de la teva empresa?

Expropiacions

La complexitat d'un expedient expropiatori, pel que fa a requisits administratius i a la determinació de les indemnitzacions, fan aconsellable la proximitat i la complicitat d'un expert.

Herències i divorcis

En moments difícils, Risc Valor t'aporta la serenitat i la confiança d'un equip d'experts en valoracions per argumentar les teves reclamacions en casos d'herències o divorcis.

Marques i Patents

Intangibles: l'actiu amb més rellevància en la generació de valor empresarial.

Operacions vinculades

T'ajudem a comprovar si els preus fixats entre les parts vinculades són de mercat, o bé a estimar quins serien els més adequats en tota mena d'operacions.

Valoracions concursals

Només les societats de taxació homologades pel Banc d'Espanya tenen la capacitat de certificar informes de valoració raonable d'actius immobiliaris afectats en processos concursals.

Valoracions d'empreses

Des de Risc Valor podem proporcionar el valor d'una empresa que reflecteixi de manera veraç i real la seva situació financera i de negoci.

Valoracions hipotecàries

El nostre equip d'experts en valoracions de qualsevol tipologia us pot ajudar en operacions hipotecàries, mitjançant una valoració objectiva dels actius que intervinguin en l'operació.

Valoracions industrials

A la valoració industrial donem valor a naus, instal·lacions, maquinària i altres estris, utillatge, eines i mobiliari. En definitiva, donem el valor del conjunt productiu d'una empresa.

Valoracions internacionals

En funció de la finalitat, podem valorar amb estàndards nacionals comunament acceptats al nostre país, o bé emetre informes de valoració d'acord amb altres estàndards internacionals.

caCA