Operacions vinculades

Presentació

T'ajudem a comprovar si els preus fixats entre les parts vinculades són de mercat, o bé a estimar quins serien els més adequats en tota mena d'operacions.

El nostre equip especialitzat en preus de transferència us ajuda a analitzar si els preus pactats entre parts vinculades són els adequats i de mercat, en operacions comercials financeres, d'intangibles, immobiliàries –de lloguer o venda- i en la prestació de serveis corporatius. Realitzem els estudis de Benchmarking i la validació econòmica de les operacions vinculades des d'un punt de vista de la normativa local, seguint així les recomanacions de l'OCDE i la UE. Els resultats obtinguts es traslladen a un informe, ajustats a la normativa fiscal vigent.

Què és?

El PREU DE TRANSFERÈNCIA és el preu que pacten dues empreses per transferir, entre elles, béns, serveis o drets. Aquest preu és rellevant, en l'àmbit tributari, quan les entitats que pacten el preu tenen vincles de propietat o d'administració entre si (ENTITATS “VINCULADES”) el que podria facilitar que la fixació del preu no es realitzi en les mateixes condicions que haguessin estat utilitzades per entitats no vinculades.

Per evitar que les parts vinculades es transfereixin beneficis/ pèrdues entre elles, la normativa espanyola de preus de transferència obliga les companyies amb un volum determinat de transaccions entre elles a DOCUMENTAR-LES I VALORAR-LES. L'objectiu fiscal és que el preu de l'operació o els marges obtinguts per les parts siguin nuls, com si totes les transaccions s'haguessin fet dins d'un mercat competitiu, és a dir, com si l'operació s'hagués fet amb parts independents o entre elles. Risc Valor us ajuda a validar el preu d'aquelles operacions susceptibles de ser documentades.

Per a qui?

i-admconc-Banker-02-WF

Dtors. Financers

i-assjurid-Rules-WF

Despatxos jurídics

i-assfiscals-Finance-02

Assessors
fiscals

i-auditors-File Ok

Auditors

Fes click sobre la imatge per a descarregar (PDF)

caCA