Valoracions d'empreses

Presentació

Des de Risc Valor podem proporcionar el valor d'una empresa que reflecteixi de manera veraç i real la seva situació financera i de negoci.

La valoració permet mesurar l'efectivitat de la gestió, planificar les estratègies que cal seguir, definint un pla d'acció que es tradueixi en iniciatives concretes i mesurables, de manera que contribueixin a generar valor a mitjà i llarg termini. La valoració és una eina clau per a la presa de decisions estratègiques de les empreses, per això ha d'estar ben fonamentada perquè contribueixi a l'elecció de les accions correctes. Mitjançant una valoració d'empresa podrem quantificar els elements que en constitueixen el patrimoni, l'activitat, la potencialitat o qualsevol altra característica susceptible de ser valorada.

Què és?

En una valoració d'empresa o negoci cal analitzar diferents factors, des del valor comptable fins als elements tangibles i intangibles amb què compti l'empresa o el negoci objecte de valoració. En general, el valor dependrà de l'anàlisi dels fluxos de caixa de l'empresa en gran mesura, a més dels actius amb què compti. Podríem dir que la seva capacitat per generar fluxos constants incidirà significativament en el seu valor al mercat. Algunes aplicacions en què una valoració d'empresa juga un paper clau són: processos de compra/venda, transmissions de participacions de capital, herències o successions, línies de finançament o reestructuració de deute, ampliacions de capital, remuneració d'accions, anàlisi d'inversions o motius fiscals, entre d'altres.

En essència, en la valoració d'una empresa cal analitzar diferents aspectes com la tipologia de negoci, el sector on opera, paràmetres financers i els seus actius tangibles i intangibles, determinant-ne el valor mitjançant una metodologia comprensible i justificada, a més d'aplicar contrastos sectorials a funció de la seva activitat.

Per a qui?

i-admconc-Banker-02-WF

Directors Financers

i-assjurid-Rules-WF

Assessors jurídics

i-assfiscals-Finance-02

Assessors fiscals

i-auditors-File Ok

Auditors

Fes click sobre la imatge per a descarregar (PDF)

caCA