Taxem tot tipus d’actius immobiliaris i propietats singulars

T’aportem l’experiència per argumentar la teva oposició al valor assignat per l’Administració Pública i, si escau, reclamar la devolució corresponent.

Llegir més

Valorem empreses, accions i participacions societàries

Des de Risc Valor podem proporcionar el valor d’una empresa que reflecteixi d’una manera veraç i real la seva situació financera i de negoci.

Llegir més

Justifica operacions vinculades entre empreses dins del teu Grup

T’ajudem a comprovar si els preus fixats entre les parts vinculades són de mercat, o bé a estimar quins serien els més adequats en tot tipus d’operacions.

Llegir més