Risc Valor - Valoracions industrials

En la valoració industrial donem valor a naus, instal·lacions, maquinària i d’altres estris, utillatge, eines i mobiliari. En definitiva donem el valor del conjunt productiu d’una empresa.

Risc Valor pot ser el teu col·laborador de confiança en la valoració d’actius singulars, vinculats a l’activitat productiva de l’empresa. La nostra experiència de més de 20 anys fent valoracions industrials amb finalitats molt diverses, ens ha dotat d’un coneixement transversal de la valoració industrial en Espanya. Després d’aquest recorregut, podem afrontar valoracions singulars com instal·lacions industrials i agrícoles, elements de transport, aeronaus, salineres, salts d’aigua, plantes fotovoltàiques, estacions d’esquí, benzineres, bodegues, ports, xarxes de distribució d’aigües, existències, maquinària, concessions administratives, mobiliari i instal·lacions…

QUÈ ÉS?

Entenem per industrial tots els elements mobiliaris i immobiliaris necessaris en el procés productiu d’una empresa. L’enfocament del nostre servei persegueix l’estimació del valor d’aquest conjunt d’actius per a determinar el valor raonable actual d’aquests. El nostre equip d’enginyers i arquitectes especialitzats en el sector industrial t’ajudarà a quantificar el valor dels teus actius, per si fos el cas, aportar-lo com a garantia a l’Administració, en cas per exemple de requeriment comptable o en processos de price purchase allocation (PPA´s), entre d’altres. Aquest servei compta amb la garantia d’un equip amb una gran experiència en la valoració d’actius industrials singulars com salts d’aigua, distribució d’aigües, salineres, aeronaus, aeroports, complexos d’empresa química, alts forns i maquinària de molt diversa tipologia i funcionalitat. Creiem fermament poder ser el teu col·laborador de confiança, assessorant en aquells projectes que et plantegis.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

El nostre equip verifica, entre d’altres coses, la titula¬ritat dels béns, les càrregues que podessin existir, l’estat de conservació i funcionament, antiguitat, inversions realitzades i qualsevol altra informació rellevant que pugui impactar en el valor. Una cop identificat cada actiu procedirem a estimar el valor, bé pel mètode de cost o bé per depreciació. L’exemplar que lliurarem serà un informe en el que s’hi descriuen els criteris de valoració i metodologia seguits, la identificació dels actius i l’estimació de valor. Segons la complexitat, l’informe es pot fer en uns 5 dies.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Directors financers.
  • Administradors concursals.
  • Assessors jurídics, fiscals.
  • Auditors.
  • Empreses.

PER A QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

Perquè és recomanable que l’obtenció dels valors estigui certificada per una entitat de prestigi reconegut. A més la valoració ha de ser independent de qualsevol de les parts implicades, entitats financeres o grups empresarials. Tanmateix la feina ha d’estar ben argumentada i justificada mitjançant un informe complet que estigui ben documentat i que sigui transparent, a la vegada que constitueixi una eina adequada per a l’obtenció del valor dels actius afectats. Amb aquests requisits, la feina feta serà més difícilment impugnable. Finalment és imprescindible que els equips de treball estiguin integrats per tècnics especialitzats en el sector industrial, especialment en la valoració de maquinària.

PER QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Instal·lacions industrials i agrícoles, maquinària, mobiliari i equips d’oficina, equips informàtics, elements de transport, complexos industrials, existències.