Subscribe

Sol·licitud de valoració

  • Ubicació del inmoble
  • Deixeu anar els fitxers aquí o
    Tipus d'arxius acceptats: pdf, jpg, png.
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Disclaimer

Risc Valor, la firma de valoracionsRisc Valor, s.a., com a Societat de Taxació homologada pel Banco de España, està especialitzada en la valoració de béns mobiliaris i immobiliaris per cobrir diferents finalitats: hipotecàries, avals i garanties, sinistres, assegurances, patrimonials, repartiment d'herències, judicials, aportacions de béns no dineràries, fusions, escissions i expropiacions.

Condicions d'ús | Privacitat