Entitats financeres

Les societats de taxació van néixer promogudes pel Banco de España amb l’objectiu de professionalitzar el sector i garantir la independència de les taxadores respecte els interessos de les entitats financeres.

Aquesta és la raó de ser de RISC VALOR i precisament d’aquí prové el nostre nom “valoració del risc”; amb una clara intenció i vocació d’ajudar a l’entitat financera en la seva política de control del risc.

Des dels anys 90 fins ara, el sector ha patit una profunda transformació i en aquest nou entorn, els professionals que interactuem en aquest àmbit creiem que hem d’aprendre del passat per afrontar el futur amb garanties d’èxit. Per aquest motiu, l’oferta de serveis que oferim a les entitats financeres està més focalitzada a noves necessitats i especialitzada; en concret t’ajudem amb:

Volem ajudar-vos a posar valor als actius immobiliaris per a poder prendre la millor decisió o definir una estratègia.

Gestors

En múltiples ocasions els assessors fiscals es troben amb la necessitat del coneixement tècnic d’un especialista en valoracions per defensar la posició o els interessos del seu client.

Aquesta col·laboració exigeix que els professionals siguin capaços d’elaborar un informe en el que s’ARGUMENTIN els fets de forma fàcil i clara, es REDACTIN unes conclusions directes i contundents i si és necessari o es DEFENSI l’informe en fase de judici. L’assessor, a més a més de buscar coneixement especialitzat necessita un equip de confiança proper, com si fos pràcticament intern.

Els serveis que oferim als assessors fiscals són:

Advocats

Moltes vegades els assessors jurídics han d’assessorar els seus clients en determinats casos, disputes jurídiques o litigis (herències, clients/proveïdors, treballadors, Administració Pública….) amb una complexitat econòmica o tècnica que va més enllà del coneixement i enfoc jurídic. En aquests supòsits entenem que, comptar amb un equip especialitzat i de confiança, és important per afrontar el cas amb les màximes garanties.

Pretenem ser l’equip col·laborador que formi part de la firma d’advocats, perquè pensem que l’aliança entre equips multidisciplinaris reverteix en benefici dels clients; i a llarg termini, també en benefici de totes les parts.

Dins el ventall d’especialitats jurídiques –mercantil, laboral, penal, fiscal, contenciós-administratiu, civil- podem servir de recolzament en,

Particulars

En el transcurs de la vida i per circumstàncies diverses, una persona pot necessitar el suport d’un equip per a donar valor a un bé o a un dret. A vegades, a més de quantificar el valor, la persona necessita dipositar la seva confiança en un equip que li ofereixi assessorament i experiència per a enfocar correctament el problema de la quantificació.

Risc Valor t’ofereix ajuda per a guiar-te en aquest procés d’anàlisi, comprensió i quantificació, oferint-te un servei personalitzat i ajustat a la qüestió plantejada, durant el qual un equip de professionals et farà costat de manera ben propera.

Et podem ajudar en,

Volem oferir-te el nostre servei de valoració per ajudar-te a que el que pugui ser complicat sembli senzill gràcies a l’enfocament i assessorament que et donem.