Subscribe

En què et podem ajudar?

 • Risc Valor - Valoracions industrials
 • Risc Valor - Valoracions d'empreses
 • Risc Valor - Avals i garantíes AEAT
 • Risc Valor - Catastrals i contradictòries
 • Risc Valor - Estudis de mercat immobiliaris
 • Risc Valor - Valoracions concursals
 • Risc Valor - Marques, patents i know-how
 • Risc Valor - Valoracions hipotecàries
 • Risc Valor - Herències i divorcis
 • Risc Valor - Expropiacions
 • Risc Valor - Valoracions internacionals
 • Risc Valor - Operacions vinculades

Disclaimer

Risc Valor, la firma de valoracionsRisc Valor, s.a., com a Societat de Taxació homologada pel Banco de España, està especialitzada en la valoració de béns mobiliaris i immobiliaris per cobrir diferents finalitats: hipotecàries, avals i garanties, sinistres, assegurances, patrimonials, repartiment d'herències, judicials, aportacions de béns no dineràries, fusions, escissions i expropiacions.

Condicions d'ús | Privacitat