Risc Valor - Herències i divorcis

En moments difícils, Risc Valor t’aporta la serenitat i confiança d’un equip d’experts en valoracions per argumentar les teves reclamacions en casos d’herències o divorcis.

T’ajudem en processos de repartiment de patrimoni, determinant el valor de mercat dels actius que formen part del patrimoni afectat en processos d’herències o divorcis, proposant a més a més el seu repartiment per lots equitatius entre els diferents cohereues, per el cas concret d’herències. Valorem propietats, accions, empreses i intangibles –incloent marques- perquè coneguis el valor de mercat del patrimoni a repartir. Els nostres informes, ajustats a la normativa vigent, reflectiran el valor real del patrimoni perquè puguis tenir la certesa que reps el què et pertany.

QUÈ ÉS?

Una herència és un conjunt de béns, drets i obligacions que, quan una persona mor, transmet als seus hereus o legataris. L’herència és per tant el dret a heretar. Un divorci és l’acció de dissoldre un matrimoni per via legal, per la que es separen dues persones de mutu acord que fins en aquell moment estaven unides amb un reconeixement jurídic, social i cultural. En ambdós escenaris, és necessari validar de manera adequada i independent el valor dels actius que formen part d’un patrimoni que s’ha de repartir. Risc Valor, a través dels seus serveis de valoració d’actius per herències i divorcis, aporta més de 20 anys d’experiència en valorar tot tipus de propietats immobiliàries, empres i d’altres actius tangibles i intangibles, perquè tu i el teu equip jurídic-legal pugueu argumentar i defensar amb seguretat la reclamació dels actius que et pertanyen. La nostra experiència t’assegura que la valoració aportada s’ajustarà a qualsevol auditoria o escrutini econòmic.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

La valoració consisteix en un anàlisi detallat dels immobles, en la seva quantificació pels nostres experts i en l’emissió d’un informe i certificat dels actius afectats, que es realitza segons els requisits, comprovacions i recomanacions de l’ordre ECO805/2003, normativa habitualment acceptada a Espanya. Les valoracions també poden realitzar-se sota els estàndards internacionals de valoració IVS/RICS/REV, quan sigui necessari. El document compta amb un exemplar original de l’expedient de valoració i una còpia en format PDF signada digitalment. Segons la seva complexitat, aquest informe pot realitzar-se en només quatre dies.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Hereus i famílies en processos d’herència.
  • Processos de separació o divorci.
  • Assessors jurídics.
  • Assessors fiscals.

PER A QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

És recomanable que la determinació dels valors estigui certificada per una entitat especialitzada i habilitada en el registre d’homologacions de Societats de Taxació del Banc d’Espanya. La valoració ha de ser independent de qualsevol de les parts implicades, entitats financeres o grups empresarials. El treball ha d’estar ben argumentat i justificat mitjançant un informe complert suficientment documentat i transparent, que constitueixi un eina adequada per a la determinació del valor dels actius afectats. Amb aquests requisits, el treball serà més difícilment impugnable. És imprescindible que els equips de treball siguin multidisciplinaris, especialitzats per a la valoració d’actius diversos en funció de la seva tipologia i/o explotació.

PER QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Edificis en construcció, rehabilitació, acabats; naus industrials; locals comercials; oficines; habitatges; terrenys, solars i parcel•les; finques rústiques; empreses i actius intangibles.