Risc Valor - Estudis de mercat immobiliaris

Risc Valor et dóna les claus per saber quina és la dinàmica del mercat immobiliari, perquè puguis analitzar i definir el millor posicionament del teu producte.

Risc Valor analitza els principals paràmetres del mercat immobiliari per a determinar-ne quina és la seva dinàmica en un moment determinat. Estudiem quina és la demanda d’habitatges, quin tipus d’oferta existeix i quins són els preus de venda en un entorn concret. Amb això intentem analitzar d’una forma raonada quin és el pols del mercat en una zona. Els nostres informes et permetran decidir per exemple per a sòls, la idoneïtat o no de promoure i en cas afirmatiu, sobre quin és el posicionament del teu producte o l’estratègia comercial i de comunicació a seguir per a maximitzar el benefici.

QUÈ ÉS?

Els estudis de mercat immobiliari pretenen analitzar determinats indicadors per saber quina és l’oferta, demanda i preus de venda i/o lloguer en una zona determinada, així com les variables clau que poden alterar aquests indicadors a curt o mitjà termini. L’anàlisi d’aquests indicadors és fruit de la nostra investigació de mercat in situ i de dades estadístiques públiques que permeten contrastar les conclusions obtingudes. El nostre objectiu està orientat en intentar donar una resposta a les inquietuds del nostre client. El fet de conèixer el mercat en profunditat és clau, tant per un promotor o inversor amb capacitat per a desenvolupar, com per un desinversor que necessita definir l’estratègia de venda. En ambdós casos, conèixer quin és el pols del mercat permet prendre una decisió argumentada, amb l’objectiu de maximitzar el benefici (minimitzar la pèrdua) i el retorn de la inversió en el mínim termini possible. La nostra experiència i coneixement del sector immobiliari et servirà per a sentir-te recolzat tècnicament en la teva decisió, sabent que s’haurà realitzat un anàlisi profund de l’actiu.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

En un anàlisi del mercat local per tipologia (residencial, terciari, industrial) per intentar donar resposta a les següents qüestions: quin és el perfil del demandant? quina és la seva capacitat econòmica i per tant d’endeutament? A la vegada estudiarem la competència, quantificarem l’oferta de producte, quina tipologia de barri-producte-client és la més adequada; i per sobre de tot esbrinarem quin és el preu de venda o lloguer. I tot això amb l’objectiu d’ajudar-te, en el cas que decideixis promoure, a definir el posicionament del teu producte o l’estratègia comercial i de comunicació més adequada.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Promotors immobiliaris.
  • Inversors, SOCIMIS.
  • Departaments immobiliaris d’entitats financeres.
  • Assessors immobiliaris.

PER QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

Perquè és recomanable que la presa de decisió d’inversió o de desinversió estigui recolzada per un informe contrastat que analitzi dades concretes que permetin la seva aplicació al cas. La visió d’un expert independent del sector immobiliari t’ajudarà a prendre decisions encertades, quelcom que et permetrà determinar la rendibilitat esperada de la teva inversió i decidir sobre la viabilitat o no immobiliària. En aquest anàlisi et trobaràs acompanyat pel nostre equip de consultors, arquitectes i economistes, especialitzats en gestió de patrimoni que amb la seva experiència i coneixement t’ajudaran a “radiografiar” correctament el teu actiu i per tant, a sustentar la teva decisió.

PER A QUIN TIPUS D’ACTIUS?

En operacions de sòl per al desenvolupament de producte residencial, terciari o industrial; edificis en rendibilitat, tant residencials com d’oficines; en l’anàlisi d’edificis en rehabilitació; locals comercials.