Valoracions concursals

Valoracions concursals
Només les societats de taxació homologades pel Banco de España, tenen la capacitat de certificar informes de valoració dels actius immobiliaris afectats en processos concursals. Risc Valor compta amb una experiència de més de 20 anys col·laborant en processos concursals, fet que ens ha permès obtenir unRead more

Valoracions d’empreses

Valoracions d’empreses
Des de Risc Valor podem proporcionar el valor d’una empresa que reflecteixi de forma fiable i real la seva situació financera i de negoci. La valoració permet mesurar l’efectivitat de la gestió, planificant les estratègies a seguir, definint un pla d’acció que es tradueixi en iniciatives concretesRead more